Søg hele sitet
  • Søg hele sitet
  • Søg klinikejer
  • Søg offentligt ansat
  • Søg privatansat
  • Søg stud. odont.

Highlights fra Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling 2016

Ejerskabskonstruktioner i kæder skal undersøges
Kædernes hastige indtog i tandlægebranchen blev debatteret på årets hovedgeneralforsamling i Tandlægeforeningen (TF). Der var bred enighed om, at ejerskabsbestemmelsen, der dikterer, at mere end 50 % af en tandklinik skal være ejet af en tandlæge, skal fast- og hævdholdes. Det blev derfor besluttet, at hovedbestyrelsen snarest skal nedsætte et udvalg, der med ekstern bistand skal undersøge, om ejerskabskonstruktionerne i kæderne reelt sikrer tandlægen den bestemmende indflydelse.
Læs resolutionsforslaget

Fra kredse til regioner
Indgangen til Tandlægeforeningens medlemsdemokratiske system bliver fra 1. januar 2018 fem regionsforeninger i stedet for ni kredsforeninger. Det vedtog repræsentantskabet som led i en større ændring af TF’s demokratiske struktur. Blandt de øvrige ændringer er, at der fremover vil være et klinikejerudvalg i stedet for et klinikejerudvalg og et klinikejerforhandlingsudvalg, samt at de tre hidtidige interessevaretagelsesudvalg på det offentlige område erstattes af ét samlet udvalg. Derimod blev et forslag om at sammenlægge TF’s efteruddannelsesudvalg og sundhedsudvalg til et nyt professionsudviklingsudvalg ikke vedtaget. Efteruddannelsesudvalget og sundhedsudvalget fortsætter derfor som selvstændige udvalg.

Privatansatte får ikke stemmeret ved urafstemninger om Tandlægeoverenskomsten
Spørgsmålet om hvorvidt privatansatte medlemmer skal have stemmeret, når et resultat af forhandlingerne om Tandlægeoverenskomsten kommer til urafstemning, gav anledning til megen og intens debat. 
Et responsum fra advokat Lars Svenning Andersen afklarede den juridiske side af sagen: Det er ydernummerindehaveren (klinikejeren), der indgår overenskomsten med regionerne, og derfor er det alene klinikejerne, der bør stemme om et forhandlingsresultat. I modstrid med juraen stod følelserne hos de privatansatte medlemmer. De argumenterede for, at overenskomsten også danner grundlag for deres arbejde og indkomst, og de mente derfor, at de burde være stemmeberettigede. Flere klinikejere bakkede op.
En afstemning endte dog med et snævert nej til de privatansattes forslag. Til gengæld får Privatansatte Tandlægers Udvalg en repræsentant, der deltager som observatør i Klinikejerudvalgets forhandlingsdelegationer ved forhandlinger om Tandlægeoverenskomsten. Repræsentantskabet besluttede desuden, at hovedbestyrelsen udvides med et ekstra privatansat medlem.

Tandlægeforeningen bliver boende
Tandlægeforeningens repræsentantskab besluttede på hovedgeneralforsamlingen, at hovedbestyrelsen og sekretariatet ikke længere skal anvende tid og ressourcer på aktivt at finde et nyt domicil og afhænde det nuværende domicil. På generalforsamlingen præsenterede Frank Dalsten fra hovedbestyrelsen et notat med en analyse af fordele og ulemper ved at flytte til et andet domicil. Efter en kort debat besluttede repræsentantskabet, at Tandlægeforeningen skal blive boende i Amaliegade i det indre København.

Fem nye i hovedbestyrelsen
Repræsentantskabet besluttede at udvide hovedbestyrelsen fra syv til otte medlemmer inklusive formanden. Den nye hovedbestyrelse blev valgt enstemmigt med fem nyvalg og tre genvalg. De nye hovedbestyrelsesmedlemmer er Brian Møller Andersen, Lotte Junggreen, Susanne Kleist, Kristine Thorlacius og Pernille Palsbo Tøttrup. Freddie Sloth-Lisbjerg blev genvalgt som formand, mens Troels Barkholt og Frank Dalsten blev genvalgt til hovedbestyrelsen. På et efterfølgende konstituerende møde blev Troels Barkholt og Kristine Thorlacius udpeget til næstformænd for henholdsvis det private og det offentlige område. Ud af hovedbestyrelsen går Charlotte Groule, Hanne Jørgensen, Henrik Nielsen og Palle Skjødt.
Se gruppebillede af den nye hovedbestyrelse

Flemming Isidor udnævnt til æresmedlem
Professor dr.odont. Flemming Isidor blev udnævnt til æresmedlem af Tandlægeforeningen. Formand Freddie Sloth-Lisbjerg begrundede udnævnelsen med Flemming Isidors årelange indsats for at højne tandlægers efteruddannelse i bl.a. Årskursuskollegiet, Efteruddannelsesudvalget i Tandlægeforeningen og i Tandlægebladets fagredaktion.
Se videoklip


HIGHLIGHTS FRA GENERALFORSAMLINGEN I TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER 2016

Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver dyrere 
Flere tandlæger end forventet gør brug af erhvervsudygtighedsforsikringen, og økonomien i ordningen hænger derfor langt fra sammen. Dette skyldes bl.a. at flere yngre tandlæger bliver syge, og udbetalinger og hensættelser til syge tandlæger, overstiger dermed for tredje år i træk langt indbetalingen til forsikringen. Det er ikke holdbart, og man er derfor nu nødsaget til at sætte præmien op med 11,8 %, lige som man indfører en række forringelser af ordningen. Bl.a. forkortes den gratis periode for nyuddannede fra to til et år, karenstiden hæves og indeksreguleringer af udbetalinger afskaffes. Der blev lagt op til, at ordningens fremtid skal diskuteres i den kommende tid.
Læs nyhedsbrevet fra Tryghedsordningerne.

Formandsskifte i Tandlægernes Tryghedsordninger
Det var skiftedag på formandsposten i Tandlægernes Tryghedsordninger. Kirsten Melchior (2. kreds) har valgt at træde tilbage efter syv år som formand. Hun overlader roret til næstformand Niels Bruun (1. kreds), der har siddet i bestyrelsen gennem hele Kirsten Melchiors formandstid.

Du kan finde mere fra hovedgeneralforsamlingen her


 

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: +45 70 25 77 11
Fax: 70 25 16 37
CVR: 21318418
info@tandlaegeforeningen.dk

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF