Søg hele sitet
 • Søg hele sitet
 • Søg klinikejer
 • Søg offentligt ansat
 • Søg privatansat
 • Søg stud. odont.

8 punkter: Derfor klager TF til ombudsmanden

Få hurtigt overblik over indholdet i Tandlægeforeningens klage til ombudsmanden.

I maj indbragte Tandlægeforeningen Sundheds- og Ældreministeriet for Folketingets Ombudsmand. 
 
Det skete, fordi ministeriet i efteråret 2017 pressede Sundhedsstyrelsen til at ændre en rapport, så den endelige udgave blev betydeligt mere negativ over for tandlægerne, end Sundhedsstyrelsen havde lagt op til.
 
Det er advokatfirmaet Plesner, der på vegne af Tandlægeforeningen, står for klagen til Folketingets Ombudsmand.
 
Få et hurtigt overblik over indholdet i klagen neden for. Her har Plesner kogt essensen af klagen ned til otte punkter

De otte centrale punkter i klagen til Ombudsmanden

 1. Rapporten fremstår efter sin formulering og lancering som en saglig, faglig og ikke-politisk evaluering udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. Dette er imidlertid direkte misvisende, da aktindsigt har vist, at rapportens konklusioner i virkeligheden var Sundheds- og Ældreministeriets bestilte konklusioner efter ønsker fra Danske Regioner og Finansministeriet.

 2. Rapporten var oprindeligt færdigskrevet fra Sundhedsstyrelsens side og klar til offentliggørelse, hvorefter rapportens resume og konklusion pludselig gennemgribende blev omskrevet efter indblanding fra Sundheds- og Ældreministeriet. 

 3. Omskrivningen indebar, at den oprindelige positive evaluering og vurdering af tandlægernes implementering af den nationale kliniske retningslinje (NKR) blev ændret til en meget kritisk vinkel på tandlæger, og der blev uden saglig begrundelse indføjet oplysninger i rapporten om bl.a. udgifter til tandrodsrensning, som slet ikke har sammenhæng med evaluering af NKR, der vedrører intervaller for diagnostiske undersøgelser. 

 4. Omskrivningen indebar også, at den oprindelige positive omtale af implementeringen af NKR blev ændret til negativ omtale både i selve rapporten og i pressemeddelelsen. I den oprindelige ikke-offentliggjorte pressemeddelelse havde f.eks. stået: "Vi er rigtig glade for, at tandlægerne har taget godt imod vores faglige retningslinje. Evalueringen viser, at den bliver betragtet som et godt fagligt redskab, og det kan vi jo kun være tilfredse med, siger Lene Vilstrup, Sundhedsstyrelsen". Nu kom der til at stå "Betydelige problemer med rød-gul-grøn ordningen hos tandlæger" og "En retningslinje, der ikke bliver fulgt, og en overraskende stigning i ydelser". 

 5. Sundheds- og Ældreministeriets indblanding i rapporten skete i tæt dialog med Danske Regioner og Finansministeriet og skete ifølge den foreliggende mailkorrespondance på grund af de på daværende tidspunkt igangværende forhandlinger om fornyelse af tandlægeoverenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen. 

 6. Danske Regioner har i processen udtrykkeligt bestilt rapporten ændret, således at tandlæger skulle fremstå i et dårligt lys. Danske Regioner har f.eks. i en email af 26. oktober 2011 til Sundheds- og Ældreministeriet angivet følgende: "Slutteligt er noteret flere steder i rapporten, at tandlægerne gør det rigtige. Det har vi jo tidligere bemærket, gør det svært at fortsætte vores drøftelser med tandlægerne om at de skal ændre på deres behandlingsmønster, så økonomien holder." Sundheds- og Ældreministeriet har ikke sagt fra over for dette, men har tværtimod i vidt omfang i forløbet ændret rapporten i overensstemmelse med Danske Regioners ønsker. 

 7. Det meste af sagen er mørkelagt fra både Sundheds- og Ældreministeriets og Finansministeriets side, og det har ikke været muligt at få aktindsigt i centrale dokumenter, bl.a. i referater fra de møder, der er afholdt mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner om rapporten. 

 8. Samlet set kan det konkluderes, at Sundheds- og Ældreministeriet bevidst har varetaget usaglige hensyn i forbindelse med omskrivningen af rapporten (magtfordrejning). Dertil kommer, at rapporten bevidst er udformet som en saglig, faglig rapport, selvom den i realiteten var et politisk indlæg til brug for overenskomstforhandlingerne.
   
   
  Læs mere

  Tandlæger indbringer sundhedsministeren for Folketingets Ombudsmand
  Tandlægeforeningen fastholder klage til Folketingets Ombudsmand
  Ministerium gennemtvang ændringer af rapport fra Sundhedsstyrelsen
   
 

Kontaktinformationer

Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Telefon: +45 70 25 77 11
CVR: 21318418
info@tandlaegeforeningen.dk

Man-tors kl. 9.00-16.00
Fre kl. 9.00-15.30

Klik her, hvis du ønsker at sende sikker mail til TF